Wijkcoördinator Welkom! Als wijkcoördinatoren van Vlissingen houden wij jullie op de hoogte van onze activiteiten. Wij zijn Michelle Riemens en Matthijs Bode en het aanspreekpunt in de wijken voor bewonersgroepen en bewonersorganisaties. Matthijs neemt Paauwenburg, Groot Lammerenburg, Oost-Souburg en Ritthem voor zijn rekening en Michelle het Centrum en Middengebied. Wat doen wij? Wil jij graag een initiatief starten? Dan helpen wij je daar bij. Ook stimuleren we anderen om met ideeën te komen voor hun buurt of wijk. We helpen je als je kansen ziet of juist problemen ervaart. En we zijn actief betrokken bij het opzetten van wijknetwerken, wijkraden of wijktafels. Samenwerken Je weg vinden binnen de gemeente kan soms best een zoektocht zijn. Wij hebben regelmatig contact met de wijkagent, jongerenwerkers, opbouwwerkers en de sociaal beheerders van woningcorporaties. Samen met deze en andere partners kunnen we helpen met het benutten van kansen en het vinden van oplossingen. Vragen, problemen of ideeën? Voor jouw eigen woonomgeving kun je daarmee terecht bij één van ons. Meldingen over de openbare ruimte, zoals losliggende stoeptegels of niet werkende lantaarnpalen, kun je hier doorgeven. Loop je ons tegen het lijf en ben je benieuwd naar wat er allemaal speelt? Spreek ons gerust aan!