De doelstelling van een Buurt Preventie Team is dat vrijwilligers regelmatig door de wijk lopen (of fietsen) met als doel om inbraak te voorkomen en onveilige signalen tijdig op te pakken in samenspraak met wijkraad, handhaving en de wijkagent.  Maar ook de wijkbewoners een gevoel van veiligheid en saamhorigheid te geven.

Woont u in een omgeving waar u regelmatig te maken hebt met inbraak, vandalisme en vernielingen?

En wilt u hier samen met buurtbewoners, politie en gemeente iets aan doen? Dan kan buurtpreventie een oplossing zijn.

U komt het steeds vaker tegen, de bordjes waarop staat ‘Attentie Buurtpreventie’.

Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar het kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt!

  • Ziet u een kapotte lamp, losliggende tegels of ervaart u andere problemen in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de  gemeente 
  • Wilt u in contact komen met uw wijkagent? Op de website van de politie vindt u een overzicht met de wijkagenten die in de
  • gemeente Vlissingen werkzaam zijn.
  • De activiteiten van de Vlissingse politie zijn ook te volgen via hun facebookpagina.
  • Wilt u in contact komen met de buitengewoon opsporingsambtenaar in uw wijk?
  • Dan kunt u op de site van de gemeente  wie dit is en ook wat ze doen. 

Huidige buurtpreventies

Wilt u meer weten over de buurtpreventie in uw buurt?          Zie de folder aan de rechterkant 

Mede mogelijk gemaakt door 

Papegaaienburg-Hofwijk